Industri

Industri

Industri

ENELCO er Lolland-Falsters førende installationsvirksomhed

Vi hjælper vores kunder med at holde produktionen i gang. Vores teknikere sørger for at dine maskiner og tekniske installationer kommer i gang lynhurtigt, hvis der opstår en fejl.

Hvis du har brug for en styring, så tag en snak med os og vi hjælper med projektering og udvælgelse af komponenter samt indkøring af det færdige anlæg.

På vores elektroværksted klarer vi alle former på elektromekaniske reparationer. Det kan være lige fra en defekt boremaskine til renovering af en dykpumpe eller levering og montering af elektromotorer.

Vi forhandler VEM kvalitetsmotorer fra Frimodt Petersen A/S, men kan også klare en kinesermodel, hvis det er det, der er brug for.

Lovpligtigt eftersyn af håndværktøj

Eftersyn af håndværktøj udføres i henhold til kravet fra stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 621.2

621.2 Brugsgenstande skal holdes i god stand og renses med passende mellemrum.

Note For transportable motordrevne og elektromagnetisk drevne håndværktøjer, der benyttes jævnligt, anses ovenstående bestemmelse i almindelighed kun for opfyldt, dersom værktøjet med højst 2 måneders mellemrum (for dobbeltisolerede værktøjers vedkommende dog 6 måneder), og i øvrigt når det viser tegn på en fejl, underkastes eftersyn af en sagkyndig eller instrueret person, hvorved fejl, som kan forårsage fare, afhjælpes på betryggende måde. Under ugunstige omstændigheder kan hyppigere eftersyn være påkrævet.

Værktøjet testes med vores tester Kyoritsu 6202 som er udviklet specielt til at udføre dette eftersyn, den udfører følgende:

  • Isolationsmodstand med 500V DC
  • Modstand i beskyttelseskredsen med 200mA
  • Lækagestrøm 0,000 til 20,00 mA
  • Indbygget stikdåse til funktionstest
  • Måler spændingen / belastningsstrøm

Derudover udføres følgende:

  • Registrering af værktøj
  • Kontrol for defekte dele
  • Reparation af defekte dele
  • Dokumentation til APV mappen

Eftersynet er lovpligtigt, men beskytter også dig og dine medarbejdere for skader, og forhindrer unødige driftstop på grund af defekt værktøj.

For yderligere hjælp kontakt el-installatør

Jacob Svendsen på tlf.: 6035 2550